Detachering

Net op het moment dat u alles goed heeft georganiseerd, wordt u geconfronteerd met situaties, die niet te voorzien zijn: capaciteitsproblemen door bijvoorbeeld ziekte van personeel of zwangerschapsverlof, wegwerken van een ontstane achterstand, personeelswisselingen, computerprogramma aanpassingen, etc.

Op dat moment biedt SF Business Solutions dé oplossing voor uw (on)voorziene uitdaging: professionele medewerk(st)ers die binnen een week operationeel zijn en zelfstandig kunnen werken.

Werkwijze

Nadat wij van u vernemen dat u op zoek bent naar ondersteuning nemen wij contact met u op voor het bespreken van de functie, het verkrijgen van informatie over uw organisatie, de gewenste aanvangsdatum en verwachte periode van ondersteuning.

Wij beoordelen welke van onze medewerkers aansluit bij het beeld wat tijdens de inventarisatie is geschetst en van het niveau van de te verrichten werkzaamheden binnen uw organisatie.

De medewerk(st)ers worden gedurende de projecten begeleid en hebben veelvuldig contact met de manager detachering & consultancy. Hierdoor weet de manager exact het kennisniveau en de ervaring die men inmiddels heeft opgedaan, zodat er vrijwel direct een potentiële kandidaat kan worden aangedragen.

U beoordeelt of de aangeboden kandidaat naar verwachting de opdracht goed zal kunnen vervullen, waarna een intake gesprek gearrangeerd wordt. Hierin kunt u met onze medewerk(st)er de te verrichten werkzaamheden bespreken en een beeld vormen van de geschiktheid van onze medewerk(st)er voor de opdracht.

Indien u positief oordeelt over het intake gesprek, wordt de definitieve ingangsdatum van de opdracht vastgesteld.

In samenspraak met de manager detachering & consultancy kunnen er verlengingen van de inzetperiode worden afgesproken, dan wel mogelijke vervolgopdrachten besproken worden.

Tussentijds, bij veranderingen en aan het einde van de opdracht, wordt er samen met u en de medewerk(st)er geëvalueerd. Hierbij vragen wij u een kritische beoordeling te geven van de verrichte werkzaamheden en eventueel verbeterpunten aan te dragen.

Voor nadere informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u uiteraard bellen of een e-mail sturen.